Trường 

Cao đẳng 

Mỹ thuật trang trí 

Đồng Nai

Dong Nai College 

of Decorative Arts

0251 3816 820    

cdmtttdn@dncda.edu.vn


Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

Địa chỉ: 7 (368 cũ) Đường 30/4, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.Điện thoại: 0251 3816 820 * 0251 3822 042Email: cdmtttdn@dncda.edu.vn