Trường

Cao đẳng

Mỹ thuật trang trí

Đồng Nai

Dong Nai College

of Decorative Arts

0251 3816 820

cdmtttdn@dncda.edu.vn


Triển lãm mỹ thuật" Dấu ấn thời gian"

26/03/2022

Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

Địa chỉ: 7 (368 cũ) Đường 30/4, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.Điện thoại: 0251 3816 820 * 0251 3822 042Email: cdmtttdn@dncda.edu.vn