KHOA GỐM & ĐIÊU KHẮC

KHOA GỐM & ĐIÊU KHẮC

Phòng G.101, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai 

✆ 0251 3821 261 

kgdk@dncda.edu.vn


Khoa Gốm và Điêu khắc được thành từ khi thành lập Trường. Đây là một nghề có truyền thống lâu đới và mang bản sắc văn hóa Nam bộ và Biên Hòa - Đồng Nai, là nơi đào tạo chuyên về nghề gốm. Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên của Khoa đã trở thành nhà sản xuất gốm nổi tiếng không chỉ trong khu vực và còn ảnh hưởng trên phạm vi toàn quốc. Song hành với nghề gốm, nghề điêu khắc cũng được hình thành từ những ngày đầu khi Trường được thành lập. Trải qua thăng trầm lịch sử của Nhà trường, nghề điêu khắc cũng được xem là một ngành truyền thống đáng tự hào, là nơi đào tạo những tài năng trong nghề nói riêng và đội ngũ nghệ sĩ cả nước nói chung. Qua các thời kỳ lịch sử, Khoa Gốm và Điêu khắc đã thay đổi với nhiều tên gọi khác nhau, cụ thể như sau:

- Từ khi thành lập đến thời kỳ trước năm 1975: Khoa có tên là Ban Gốm, Ban Đúc đồng.

- Năm 1978: Ngành Gốm mỹ thuật, Ngành điêu khắc trang trí.

- Năm 1995: Chuyên ngành Gốm mỹ thuật truyền thống, Điêu khắc đồng và chất liệu khác.

- Năm 1998: Khoa Gốm mỹ thuật, Khoa điêu khắc ứng dụng.

- Năm 2005: Khoa Gốm, Khoa Điêu khắc ứng dụng.

- Năm 2007: Khoa gốm, khoa điêu khắc ứng dụng.

- Năm 2018: Khoa gốm và Điêu khắc.

 

Chức năng, nhiệm vụ

- Đào tạo hai chuyên ngành Điêu khắc và Gốm. Xây dựng chương trình đào tạo hệ trung cấp 02 năm và hệ cao đẳng 03 năm theo khung chương trình quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Biên soạn giáo án, đề cương bài giảng theo khung chương trình đào tạo, rà soát điều chỉnh khung chương trình đào tạo hàng năm hệ trung cấp, cao đẳng và liên thông. Thực hiện chương trình đào tạo và tiến độ đào tạo theo kế hoạch đề ra từng học kỳ của năm học.

- Tham mưu Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu Nhà trường về đào tạo chuyên môn, kết nối doanh nghiệp trong việc tham gia xây dựng chương trình, liên kết đào tạo, giới thiệu học sinh, sinh viên thực tập tại daonh nghiệp và tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Tham gia tư vấn tuyển sinh theo kế hoạch hàng năm dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường.

- Quảng bá thương hiệu Nhà trường thông qua các kênh tuyển sinh, cựu sinh viên đã ra trường, trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp. Giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức phát triển một cách toàn diện vế trí tuệ, tài đức, phẩm giá.

- Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động trong Khoa theo đúng chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm; đề xuất tuyển dụng hoặc chấm dứt hợp đồng đối với giảng viên thuộc Khoa quản lý; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công, cơ sở vật chất, đề xuất bảo trì, sửa chữa thiết bị, máy móc ở xưởng thuộc khoa quản lý.

Cơ cấu tổ chức bộ máy

Khoa Gốm - Điêu khắc có 07 nhân sự: 01 Trưởng Khoa, 01 Phó Khoa và 05 giảng viên. Trình độ chuyên môn: 04 thạc sĩ chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng và 03 cử nhân mỹ thuật chuyên ngành điêu khắc.

Địa chỉ liên hệ

Số 07, đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hình ảnh, thông tin cá nhân

ThS Nguyễn Trường Giang

Phụ Trách Khoa

0918 106 303

giangnt@dncda.edu.vn

ThS Đinh Công Việt Khôi

Phó Trưởng Khoa

0918 927 809

khoidcv@dncda.edu.vn

CN Bùi Đăng Khoa

Giảng viên

0903 344 098

khoabd@dncda.edu.vn

ThS Trần Văn Hào

Giảng viên

0916 344 357

ghaotv@dncda.edu.vn

CN Đặng Minh Tân

Giảng viên

0772 991229

tandm@dncda.edu.vn

CN Phạm Nguyễn Quốc Huy

Giảng viên

0932 016 691

huypnq@dncda.edu.vn