KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN & CƠ SỞ NGÀNH

KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN & CƠ SỞ NGÀNH

Phòng A.107, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

0251 3821 258

kktcbcsn@dncda.edu.vn


  • Giảng viên

Khoa Kiến thức cơ bản được thành lập lần đầu tiên vào năm 1996 theo Quyết định số 768/TC/QĐ-BVHTT ngày 16/4/1996 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Đến năm 2018 Khoa mang tên Khoa Kiến thức cơ bản và Cơ sở ngành theo Quyết định số 3478/QĐ-BVHTTDL ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chức năng, nhiệm vụ

- Khoa Kiến thức cơ bản - Cơ sở ngành trường có chức năng tham mưu Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc chuyên môn của Khoa, quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học thuộc nhóm các môn chung do Bộ Lao động và Thương binh Xã hội quy định và nhóm các môn học/mô đun cơ sở ngành trình độ trung cấp và cao đẳng theo quy định của Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện nề nếp, kỷ cương, nội quy, quy chế của Nhà trường đối với các em học sinh trung cấp theo học chương trình bổ túc văn hóa tại trường.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, tiến độ đào tạo; tổ chức, phân công sắp xếp và mời giáo viên đảm nhiệm các môn học; quản lý chất lượng, kết quả giảng dạy của giáo viên, kết quả học tập của người học, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên.

- Tham mưu Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu về đổi mới nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng sự phát triển của xã hội, nhu cầu sử dụng nhân lực của các nhà tuyển dụng và phù hợp với khả năng, năng lực của người học.

- Nghiên cứu xây dựng, cải tiến chương trình; biên soạn nội dung đề cương, giáo trình, giáo án cho các môn học và mô đun thuộc khoa quản lý.

- Tham gia nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kiến thức cơ bản và cơ sở ngành phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực mỹ thuật ứng dụng, cải tiến phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin vào giảng dạy, góp phần nâng cao quản lý chất lượng đào tạo.

- Quản lý, bồi dưỡng, đánh giá giáo viên thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng; quản lý duy trì nề nếp của các lớp Văn hoá được tổ chức giảng dạy tại trường. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa chuyên môn cùng hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra của trường. Xây dựng văn hóa công sở, đoàn kết nội bộ, hướng tới sự phát triển chung của Khoa và của Nhà trường.

Cơ cấu tổ chức bộ máy

Khoa Kiến thức cơ bản và Cơ sở ngành có 05 nhân sự: 01 Trưởng Khoa, 01 Phó Trưởng Khoa, 01 Trợ lý Khoa và 02 Giảng viên đề có trình độ chuyên môn là thạc sĩ

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 07, đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 02513.821.258

Hình ảnh, thông tin cá nhân

ThS Khiếu Thị Minh Nguyệt

Trưởng khoa

0933 382 468

nguyetktm@dncda.edu.vn

ThS Tống Thị Thái Chung

Phó Trưởng Khoa

0987 184 164

chungttt@dncda.edu.vn

ThS Nguyễn Thị Lan

Trợ Lý Khoa

0907 660 912

lannt@dncda.edu.vn

ThS Bùi Hưng Thiên

Giảng viên

0918 388 387

thienbh@dncda.edu.vn

ThS Nguyễn Văn Bình

Giảng viên

0918 539 549

binhnv@dncda.edu.vn

ThS Lê Văn Tùng

Giảng viên

0942 888 299

tunglv@dncda.edu.vn

ThS Trương Thị Quyên

Giảng viên

0945 926 057

quyentt@dncda.edu.vn