NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT

NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT

Phòng A.108, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

ktknt@dncda.edu.vn


Khoa Thiết kế nội thất được thành lập từ năm 1903, đồng hành cùng Trường Dạy nghề Biên Hòa - tiền thân của Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai ngày nay với tên gọi ban đầu là Ban Gỗ. Qua quá trình hình thành và phát triển, tên Khoa cũng thay đổi theo sự thay đổi của Nhà trường để phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội:

- Năm 1979: Ngành Gỗ trang trí, Trường Trung học Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

- Năm 1996: Khoa Trang trí nội - Ngoại thất và Tạo dáng, Trường Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai.

- Năm 1998: Khoa Trang trí nội thất, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Đến năm 2014, Khoa chính thức có tên gọi là Khoa Thiết kế nội thất thuộc Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai theo Quyết định số 3478/QĐ-BVHTTDL ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Chức năng, nhiệm vụ

- Quản lý viên chức, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc Khoa theo phân công của Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu Nhà trường.

- Thực hiện tiến độ giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết môn học, mô đun theo khung chương trình được rà soát hàng năm đối với trình độ trung cấp, cao đẳng và liên thông; biên soạn giáo trình, giáo án, tài liệu giảng dạy; cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng ngân hàng đề thi và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đảm bảo chuẩn đầu ra của từng trình độ; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ đào tạo của các môn chuyên ngành.

- Tham mưu Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu Nhà trường về kết nối doanh nghiệp trong việc tham gia xây dựng chương trình, giới thiệu học sinh, sinh viên đi thực tập và tuyển dụng sau khi tốt nghiệp; Giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức, để học sinh, sinh viên phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ.

- Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động trong Khoa theo đúng chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm; đề xuất tuyển dụng hoặc chấm dứt hợp đồng đối với giảng viên thuộc Khoa quản lý; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, đề xuất bảo trì, sửa chữa thiết bị, máy móc ở xưởng nội thất và văn phòng khoa.

Cơ cấu tổ chức bộ máy

Khoa Thiết kế nội thất hiện có 05 nhân sự: 01 phụ trách Khoa và 04 giảng viên (trong đó, có 02 giảng viên cơ hữu và 03 giảng viên hợp đồng). Trình độ chuyên môn: 02 thạc sĩ (01 thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng và 01 Kiến trúc sư); 01 cử nhân Thiết kế nội thất, 01 Kiến trúc sư và 01 giáo viên dạy thực hành xưởng.

Địa chỉ liên hệ

Số 07, đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hình ảnh, thông tin cá nhân