PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phòng A.105, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai 

0251 3816 820

pdtqlkhhtqt@dncda.edu.vn

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế được thành lập lần đầu tiên vào năm 1996 theo Quyết định số 768/TC-QĐ ngày 16/4/1996 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch). Khi mới thành lập, phòng có tên là Phòng Đào tạo, Tổ chức và Tuyển sinh. Sau nhiều năm hoạt động với tên gọi khác nhau, đến nay Phòng mang tên Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (hoạt động theo Quyết định số 3478/QĐ-BVHTTDL ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

 

Chức năng

Tham mưu Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu về công tác đào tạo, tuyển sinh, quản lý khoa học và hợp tác quốc tế. Phát triển công tác đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và tổ chức sáng tác nghệ thuật, triển lãm, công tác hợp tác quốc tế.

Nhiệm vụ

- Xây dựng ngành đào tạo, quy mô đào tạo, chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và học tập cho các ngành nghề đào tạo của trường trên cơ sở chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Xây dựng hệ thống văn bản, quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo phục vụ có hiệu quả của quá trình quản lý. Lập kế hoạch, tổ chức điều hành đào tạo và thi tốt nghiệp. Tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập, thực tập của Trường cho từng khóa học, năm học, học kỳ. Xây dựng kế hoạch liên kết, liên thông đào tạo, các trình độ chính quy và không chính quy với các cở sở đào tạo khác. Thực hiện và giải quyết hồ sơ, thủ tục trong công tác đào tạo. Cấp các loại giấy giới thiệu cho học sinh, sinh viên đi tham quan, thực hành, thực tập theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu duyệt; chứng nhận bảng điểm, kết quả học tập, giấy gọi nhập học cho học sinh, sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch về công tác truyền thông và tư vấn tuyển sinh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đảm bảo theo định hướng phát triển của nhà trường. Quản lý và cập nhật thông tin lên website, facebook đồng thời khai thác tối ưu hiệu quả thông tin của website, facebook trong quá trình thực hiện công tác truyền thông. Xây dựng phương án kết nối các thế hệ sinh viên, đối tác, doanh nghiệp tham gia vào công tác truyền thông. Tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học theo từng năm học. Xây dựng hệ thống văn bản, quy chế, quy định, biểu mẫu liên quan đến công tác khoa học phục vụ có hiệu quả của quá trình quản lý. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, dịch thuật, tài liệu học tập, phương pháp giảng dạy. Thiết kế mô hình, phương tiện giảng dạy. Tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo chuyên đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học. Xây dựng kế hoạch tổ chức thi, Tổ chức các hoạt động triển lãm, sáng tác nghệ thuật cho giảng viên và học sinh, sinh viên. Lập loại bảng biểu báo cáo, định kỳ, hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc bất thường theo yêu cầu cơ quan cấp trên và ban, ngành có liên quan. Xây dựng tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả nghiên cứu, thường trực hội đồng nghiên cứu khoa học của trường.

- Thiết lập, duy trì các mối quan hệ hợp tác đào tạo trong và ngoài nước; tập hợp thông tin, tìm hiểu, lựa chọn đối tác, xây dựng đề án chương trình, lập các dự án hợp tác, trao đổi nghiên cứu khoa học, đào tạo, triển lãm trình Hiệu trưởng phê duyệt. Lập kế hoạch makerting phục vụ công tác đào tạo của nhà trường; tìm sự hỗ trợ từ các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương và đối tác nước ngoài. Triển khai thực hiện các quy định, quy chế về chế độ, chính sách học sinh, sinh viên; về công tác quản lý lưu học sinh, người nước ngoài tham gia học tập tại Trường. Phối hợp các phòng chức năng thực hiện các công việc liên quan đến công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Quản lý các hoạt động quan hệ đối ngoại trong và ngoài nước của Trường.

Cơ cấu tổ chức bộ máy

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế hiện có 07 nhân sự: 01 Trưởng phòng, 02 Phó phòng, 04 Giảng kiêm kiêm nhiệm và 01 chuyên viên với trình độ chuyên môn: 05 thạc sĩ và 02 cử nhân. Điện thoại: 02513.8160.820

Hình ảnh, thông tin cá nhân

ThS Nguyễn Thị Phương Anh

 Phụ Trách Phòng

0909 920 800

ntpanh@dncda.edu.vn

ThS Phạm Thị Duyên

Phó Trưởng Phòng

0988 919 019

duyenpt@dncda.edu.vn

CN Trần Văn Nhận

Chuyên viên

0909 650 404

nhantv@dncda.edu.vn

CN Nguyễn Thị Lựu

Chuyên Viên

0933 099 044

luunt@dncda.edu.vn

CN Hoàng Kim Oanh

Chuyên Viên

0985 373 531

oanhhk@dncda.edu.vn