ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Văn phòng Đoàn: Phòng A.109

0251 3821 264

dtn@dncda.edu.vn

ThS Lê Văn Linh

Bí thư Đoàn trường

0251 3821 264

linhlv@dncda.edu.vn

CN Phạm Nguyễn Quốc Huy

Phó Bí thư Đoàn trường

0932 016 691

huypnq@dncda.edu.vn