BAN GIÁM HIỆU

TS Trương Đức Cường

Hiệu trưởng

Phòng B.101

✆ 0251 3822 082

0251 3819 932 (Fax)

cuongtd@dncda.edu.vn

ThS Trần Thị Thanh Thủy

Phó Hiệu trưởng

Phòng B.103

0251 3821 267

thuyttt@dncda.edu.vn

ThS, NGƯT Nguyễn Xuân Dũng

Phó Hiệu trưởng

Phòng B.104

0942 135 285

dungnx@dncda.edu.vn