CHI BỘ ĐẢNG

TS Trương Đức Cường

Bí thư Chi bộ

Phòng B.101

✆ 0251 3822 082

0251 3819 932 (Fax)

cuongtd@dncda.edu.vn

ThS Trần Thị Thanh Thủy

Phó Bí thư Chi bộ

Phòng B.103

0251 3821 267

thuyttt@dncda.edu.vn

ThS Lê Văn Linh

Chi uỷ viên

linhlv@dncda.edu.vn

CN Dương Thị Thanh Hải

Chi uỷ viên

haidtt@dncda.edu.vn