LỊCH SỬ

Lịch sử hình thành và phát triển

Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai tiền thân là Trường dạy nghề Biên Hòa (1903), đã có lịch sử hình thành và phát triển gần 120 năm. Trong lịch sử, Trường đã thay đổi khá nhiều, từ tên trường đến quy mô đào tạo, ngành nghề đào tạo và mục tiêu đào tạo.

Trường đã trải qua ba thời kỳ: Thời kỳ thuộc Pháp & Dưới chế độ Sài Gòn (1954 - 1975); Thời kỳ đất nước được hoàn toàn thống nhất.

Dưới thời kỳ đất nước ta bị đô hộ dưới ách thống trị của thuộc dân Pháp, mạng lưới trường lớp đào tạo nghề trên cả nước rất mỏng. Ở miền Nam có một số ít trường được thành lập, trong đó có Trường Dạy nghề Biên Hòa (nhân dân thường gọi là Trường Bá nghệ Biên Hòa). Do kinh tế chưa phát triển nên quy mô của trường nhỏ, số lượng học sinh ít.

Sau 60 năm, đến năm 1964, từ trường dạy nghề phát triển thành trường trung học chuyên nghiệp, mang tên Trường Kỹ thuật Biên Hòa.

Ngày đất nước hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, đến năm 1978, Trường đổi tên thành Trường Trung học Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Đến năm 1998, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai và giữ tên đó đến ngày nay.

Trong gần 120 năm qua, Trường trải qua 3 giai đoạn phát triển:

 • Từ 1903 - 1963: Là trường đào tạo nghề, tồn tại 60 năm;

 • Từ 1964 - 1997: Là trường trung học chuyên nghiệp, tồn tại 33 năm;

 • Từ 1998 đến nay: Là trường cao đẳng.

Thành tựu trong tiến trình gần 120 năm hình thành và phát triển

Tập thể cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên của Trường hết sức trân trọng và tự hào vì gần 120 năm trước đã có một trường dạy nghề ra đời. Vào thời điểm đó là một ngôi trường rất hiếm hoi của cả nước. Trong gần 120 năm qua, Trường đã đào tạo một đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật, mỹ thuật cao và là những người có phẩm chất và tài năng. Nhiều học sinh, sinh viên các thế hệ đã đạt được thành tích cao trong sáng tác nghệ thuật.

Trong gần 120 năm qua, quy mô đào tạo của Trường không lớn do tính đặc thù của một trường đào tạo năng khiếu. Mục tiêu chủ yếu của Trường là đào tạo ra những người thợ lành nghề, những cán bộ mỹ thuật trình độ trung cấp (trước năm 1997), và hiện nay là trình độ cao đẳng. Trong các khóa học, Trường cung cấp cho người học những kỹ năng nghề nghiệp, kỹ thuật lâu đời được truyền tiếp từ nhiều thế hệ cha ông. Đồng thời, người học cũng được cung cấp những ý tưởng và phong cách sáng tác. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường trong những năm đầu có khả năng đảm trách khâu kỹ thuật, mỹ thuật ở các công ty, xí nghiệp phù hợp với các chuyên ngành được học. Họ có khả năng tái tạo, sao chép hoặc cách tân một phần các bản mẫu mỹ thuật đã có sẵn. Sau một thời gian công tác, với kinh nghiệm nghề nghiệp và khả năng tư duy, họ có thể sáng tác những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao.

Về ngành đào tạo của Trường, trong gần 120 năm qua luôn có sự thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội theo từng giai đoạn. Song, có ba ngành đào tạo gần như tồn tại trong suốt quá trình phát triển của Trường. Đó là: Ngành Gốm; Ngành Điêu khắc và Ngành Đồ họa. Đó là ba ngành gắn liền với "truyền thống lịch sử, kế thừa những thành tựu những kinh nghiệm và trí thức của đội ngũ thợ thủ công địa phương".

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên chính là "hệ thống máy cái" trong một trường học. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục" (Hồ Chí Minh (1972), Bàn về công tác giáo dục, NXB Sự thật, Hà Nội, tr.57).

Nhìn lại danh sách các thầy giáo đã và đang giảng dạy tại Trường, Trường hết sức trân trọng và tự hào. Đó là những giảng viên luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của người thầy giáo Việt Nam trong mọi thời kỳ: Cần cù, chịu khó, khắc phục mọi khó khăn, gần gũi học sinh, sinh viên, gắn bó với nghề nghiệp, đem tất cả tâm huyết và năng lực nghề nghiệp truyền thụ cho học sinh, sinh viên. Trình độ kiến thức, năng lực và kinh nghiệm nghề nghiệp của người Thầy được thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, trình độ chuyên môn ngày được mở rộng hơn, tiếp cận sâu hơn.

Cơ sở vật chất

Là một trường đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực mỹ thuật thực hành (mỹ thuật ứng dụng), Trường có hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ những yêu cầu trong việc dạy lý thuyết kết hợp với thực hành. Đặc biệt, ngành Đồ họa và Truyền thông đa phương tiện được trang bị hệ thống thiết bị kỹ thuật hiện đại ngang tầm với các nước tiên tiến hiện nay.

Định hướng phát triển

Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI, cuộc Cách mạng Khoa học và công nghệ và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) đã tạo ra những bước phát triển chưa từng thấy, đưa thế giới từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin và phát triển kinh tế tri thức, tác động mạnh mẽ làm biến đổi nhanh chóng về đời sống vật chất và tinh thần của xã hội.

Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi sự cạnh tranh gay gắt về kinh tế giữa các nước. Các phương tiện truyền thông và intenet đã mở ra những cơ hội mới trong giao lưu văn hóa, nghệ thuật nói chung và lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng nói riêng.

Công tác đổi mới giáo dục là một nhu cầu cấp thiết của toàn Đảng, toàn dân, vì sự nghiệp "Dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh".

Nhà trường luôn được coi là "tuyến đầu" trong quá trình Đổi mới. Các cơ sở đào tạo phải "nhanh chóng tiếp cận với các xu thế mới, trí thức mới, những cơ sở lý luận, phương thức tổ chức, nội dung giảng dạy hiện đại và tận dụng các kinh nghiệm quốc tế để đổi mới phát triển".

Hiện nay, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai đang đào tạo cán bộ mỹ thuật ứng dụng có trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn. Trong tương lai gần, Trường sẽ triển khai đào tạo trình độ đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội.

Mục tiêu phát triển

 • Xây dựng Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai trở thành cơ sở đào tạo đại học mỹ thuật ứng dụng và du lịch theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, có uy tín và chất lượng ở khu vực phía Nam và cả nước về đào tạo mỹ thuật ứng dụng và du lịch; có mô hình đại học hiện đại, tiên tiến phát triển trên cả ba lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật và du lịch ngang tầm với các nước trong khu vực.

 • Phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật và du lịch, đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ một cách thiết thực và hiệu quả, tạo tiền đề để vươn lên trở thành một trung tâm sáng tác, nghiên cứu khoa học và đào tạo hiện đại về mỹ thuật ứng dụng và du lịch có danh tiếng trong khu vực, trên cơ sở phát huy truyền thông và những giá trị tốt đẹp của lịch sử nhà trường, chung sức cùng cả nước xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Biện pháp thực hiện

1. Từng bước đầu tư để phát triển năng lực toàn diện

 • Đầu tư cho nguồn nhân lực là đầu tư phát triển. Vì vậy, Trường hết sức chú trọng đầu tư năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, phục vụ theo hướng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, trong thời gian tới có đủ khả năng giảng dạy đại học.

 • Thực hiện chính sách thu hút nhân tài có trình độ học vấn và tay nghề cao, phù hợp với ngành nghề đào tạo của Trường ở mọi miền đất nước, đặc biệt ưu tiên là những người ở Đồng Nai.

 • Đầu tư cơ sở vật chất, trang bị hệ thống thiết bị, máy móc hiện đại, các phương tiện, đồ dùng dạy học, xưởng thực hành.

 • Đầu tư thư viện hiện đại, đảm bảo cho người học tự thu nhận thông tin có hệ thống, có tư duy phân tích tổng hợp, phát triển được năng lực cá nhân, làm cho người học chủ động tự chủ trong quá trình học tập.

 • Đầu tư nơi ăn, ở, luyện tập thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên để phát triển toàn diện về "Đức - Trí - Thể - Mỹ"

 • Chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống chương trình các ngành nghề đào tạo theo hướng liên thông các bậc học.

2. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo

 • Để hội nhập công tác đào tạo giữa Việt Nam và quốc tế, Trường chủ trương mở rộng cửa tiếp nhận các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế, trao đổi học thuật giữa các nước nhằm tận dụng nguồn tài nguyên về chương trình, giáo trình, kinh nghiệm và phương pháp đào tạo để đổi mới và phát triển.

 • Thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, Trường sẽ đưa giảng viên và học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi có nguyện vọng làm giảng viên đi đào tạo để nâng cao trình độ, ưu tiên những ngành mới mở.

 • Thực hiện chương trình thực tập hợp tác giữa sinh viên của trường với sinh viên quốc tế.

3. Thực hiện mối liên kết giữa nhà trường với xã hội

 • Thực hiện quan điểm "Kết hợp giữa đào tạo và sử dụng. Thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, gắn liền với xã hội", Trường chủ trương tăng cường liên kết với các cơ quan doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận với nhu cầu sử dụng.

 • Những mối liên kết giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động cũng là điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên thực tập và có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

4. Luôn coi trọng văn hoá chất lượng

 • Coi chất lượng là hàng đầu để giữ vững phát triển Trường, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh trong đào tạo.

 • Luôn đổi mới đồng bộ và thường xuyên về cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý học sinh, sinh viên để tạo tiền đề nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, phục vụ tốt cho "Sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, chấn hưng đất nước, đưa đất nước phát triển nhanh chóng bền vững".