TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC & DẠY NGHỀ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC & DẠY NGHỀ

Phòng A.104, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

0251 2221 453

ttnnthdn@dncda.edu.vn

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Dạy nghề trực thuộc Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp phép thành lập theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BVHTT ngày 31/3/2006. Chức năng và cơ cấu tổ chức của Trung tâm được Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Quyết định số 2918/QĐ-BVHTT ngày 12/7/2006.  Trên cơ sở các văn bản quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai ban hành Quyết định số 108/QĐ-CĐMTĐN ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm và được sửa đổi tại Quyết định số 163/QĐ-CĐMTĐN ngày 15/10/2018.

 

Chức năng, nhiệm vụ

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Dạy nghề là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ - tin học và dạy nghề ngắn hạn nhằm đáp ứng các nhu cầu của người học. Trung tâm có những kế hoạch học tập khác nhau để thỏa mãn nhu cầu người học nhằm đạt trình độ nhất định như: Học để lấy chứng nhận, học để nhận chứng chỉ ở các cấp độ khác nhau do Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Dạy nghề có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch. Trung tâm tổ chức chiêu sinh, giảng dạy các lớp ngoại ngữ, tin học và dạy nghề ngắn hạn; thiết kế và xây dựng nội dung, chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đào tạo và tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ  theo quy định của pháp luật; được liên kết với các tổ chức giáo dục trong việc nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để tổ chức các lớp học nghề ngắn hạn; tổ chức các kỳ thi cuối khóa, đánh giá kết quả học tập, cấp chứng nhận kết quả học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khi học viên có nhu cầu.

- Tư vấn về việc học nghề và giới thiệu việc làm khi học viên đã hoàn thành tốt khóa học; quản lý và sử dụng học phí theo quy định hiện hành. Ký hợp đồng giảng dạy với người có đủ điều kiện đến giảng dạy tại Trung tâm; quản lý tài sản, tài chính, viên chức và người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai.

Cơ cấu tổ chức bộ máy

Trung tâm có cơ cấu Giám đốc, 01 Phó giám đốc và các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: Bộ phận ngoại ngữ, tin học, dạy nghề và bộ phận liên kết đào tạo.

Địa chỉ liên hệ

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Dạy nghề, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai. Số 07, đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (0251) 3829616.

Hình ảnh, thông tin cá nhân

ThS Trần Thị Thanh Thủy

Phó Hiệu Trưởng - Giám đốc TT

0988 115 838

thuyttt@dncda.edu.vn

ThS Trần Đình Trọng

Phó Giám Đốc

02513 829 616

trongtd@dncda.edu.vn

ThS Bùi Thị Mai Chi

Kế toán

02513 829 616

chibtm@dncda.edu.vn