THÔNG TIN

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên

Trần Trọng Tá

Gần 60 sinh viên khoá CK22 Khoa Mỹ thuật truyền thông & Nhiếp ảnh và CK23 Khoa Đồ hoạ vừa có buổi học ngoại khoá tại Bảo tàng Đồng Nai. Đây là một phần nội dung của môn học Cơ sở Văn hoá Việt Nam mà các em đang theo học.

SV tham quan, nghiên cứu góc trưng bày hiện vật gốm Biên Hoà

Theo đó, sinh viên của hai Khoa đã được tìm hiểu, nghiên cứu về văn hoá Nam bộ và văn hoá Đồng Nai thông qua việc tham quan trưng bày, triển lãm tại Bảo tàng Đồng Nai từ thời sơ sở, tiền sử đến thời cận, hiện đại. Thông qua buổi học ngoại khoá, sinh viên đã có cái nhìn tổng quát về tiến trình phát triển của lịch sử văn hoá Việt Nam, từ đó vận dụng kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn các chuyên ngành mà các em đang theo học tại trường hiệu quả nhất.

Được biết, sau buổi học ngoại khoá, sinh viên sẽ làm bài thu hoạch làm cơ sở để giáo viên tính điểm giữa môn học.

Nghiên cứu, tìm hiểu khu trưng bày hiện vật đời sống người dân vùng VH Nam bộ