BẢN TIN

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết

Lê Văn Tùng

14/10/2023

Sáng ngày 13/10/2023 Chi bộ Nhà trường tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/08/2022 của Bộ Chính trị (khoá XIII); Kế hoạch số 272-KH/TU ngày 27/6/2023 của ban thường vụ tỉnh uỷ và kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 24/7/2023 của Đảng uỷ khối về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/08/2022 của Bộ Chính trị (khoá XIII) về “Phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Đến tham dự và triển khai nội dung, Báo cáo viên: Đ/c Trương Thị Ngọc Hiền, Phó trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh Đồng Nai. Chi bộ Nhà trường có đ/c Trương Đức Cường, bí thư chi Bộ cùng toàn thể 24 đ/c Đảng viên trong chi bộ cùng tham dự.

Mục đích tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Đảng viên về đường lối, chủ trương của Đảng để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Phát huy tinh thần tích cực học tập, nghiên cứu lý luận chính trị của cán bộ Đảng viên Nhà trường.

Tại buổi Hội nghị đ/c Trương Thị Ngọc Hiền phổ biến những nội dung theo nghị quyết của Bộ chính trị về phòng thủ dân sự đảm bảo quốc phòng, an ninh. Những nội dung trọng tâm đặc biệt từ cơ sở phải thống nhất hành động từ việc chỉ đạo đến thực hiện để phù hợp từng vùng miền, đặc điểm tình hình của từng địa phương, phải xây dựng các phương án đối phó khác nhau như: Hạn hán, mưa bão, lũ lụt, sạt lỡ, dịch bệnh (covid, mắt đỏ, …).

Chỉ ra những giải pháp thiết thực khi triển khai thực hiện tại đơn vị như sau:

-          Nâng cao vai trò của Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Tổ chức;

-          Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, xác định nhiệm vụ;

-          Các cấp ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, lãnh đạo việc tham gia hoàn thiện pháp luật về phòng thủ;

-          Xây dựng chiến lược phòng thủ dân sự;

-          Đẩy mạnh công tác nghiên cứu áp dụng thực tiễn tại đơn vị;

-          Chú trọng xây dựng lực lượng và tăng cường huấn luyện;

-          Tăng cường hợp tác về phòng thủ dân sự;

-          Tiến hành sơ kết, tổng kết thực tiễn.

Kết thúc hội nghị, báo cáo viên yêu cầu các đ/c Đảng viên thực hiện bài thu hoạch với nhận thức phần về nội dung đã được triển khai và ứng dụng thực tiễn tại đơn vị. .

Đ/c: Trương Thị Ngọc Hiền,

Phó trưởng ban tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan Tỉnh Đồng Nai

Đ/c: Trương Đức Cường, Bí thư chi bộ

Các Đảng viên Chi bộ Nhà trường tham gia học tập Nghị quyết