THÔNG TIN

Hội nghị viên chức và Người lao động năm 2023

27/01/2024

Lê Văn Tùng

Được sự đồng ý của Công đoàn Viên chức Tỉnh Đồng Nai, Ngày 26/1/2024, trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Viên chức, Người Lao động năm 2023.

Hội nghị Viên chức, người lao động (VC, NLĐ) là dịp quan trọng để cán bộ, giảng viên, nhân viên trong nhà trường được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân; tham gia đóng góp ý kiến cho báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm 2023; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động.

Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể các cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường đã thể hiện sự nghiêm túc, tham dự đúng giờ và đông đủ 65/67 (97,01 %), tất cả tập trung cao độ trong suốt quá trình diễn ra chương trình hội nghị.

Để điều hành chương trình, Hội nghị đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm có 03 đồng chí: Ông Trương Đức Cường (Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng); Bà Trần Thị Thanh Thủy (Phó Bí thư chi bộ- Phó Hiệu trưởng); Bà Hoàng Thị Minh Mỹ (Chủ tịch Công đoàn). Đoàn Chủ tịch cũng đã giới thiệu 02 đồng chí: Ông Nguyễn Anh Đức (Phòng HCTH); Bà Hoàng Kim Oanh (Phòng Đào tạo) làm thư ký hội nghị.

Đồng chí Trương Đức Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc hội nghị; Năm nay có nhiều nội dung báo cáo cần góp ý từ các tổ công đoàn và tại Hội nghị; bên cạnh đó hội nghị bầu ban Thanh tra nhiệm kỳ mới 2024-2026; Các nội dung thông qua Hội nghị.

  Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường năm học 2022 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

  Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

  Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm 2022.

  Báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2026

  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023

  Báo cáo công khai công tác thu - chi tài chính năm 2022 và dự toán kế hoạch tài chính năm 2024. Báo cáo công khai quỹ đời sống năm 2022 và dự toán kinh năm 2024

  Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ Công đoàn và những giải đáp của Lãnh đạo Nhà trường về các nội dung thắc mắc, đồng thời tiếp thu ý kiến.

  Báo cáo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

  Hội nghị tiến hành thảo luận (nội dung thảo luận về các vấn đề nêu trên; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, đời sống VC, NLĐ trong  Nhà trường).

  Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026.

  Khen thưởng (CĐV Xuất sắc, Phụ nữ 2 đảm đang,)

  Phát động phong trào thi đua năm 2024. Ký cam kết Giao ước thi đua năm 2024

  Phát biểu của công đoàn viên chức cấp trên.

Hội nghị thông qua các bản báo cáo gắn liền với thực tiễn hoạt động của đơn vị trong năm học vừa qua. Tất cả các ý kiến tham gia đều mang tính xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm đóng góp cho trường ngày càng phát triển. Đồng chí Trương Đức Cường đã thay mặt Ban giám hiệu giải đáp các ý kiến đóng góp của công đoàn viên và các phòng/khoa chuyên môn trong nhà trường, giải đáp từng ý kiến với đầy đủ thông tin, có tính thuyết phục cao và đã nhận được sự nhất trí, đồng tình của toàn thể Hội nghị.

Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhiệm kỳ 2024-2026 với 5 thành viên gồm:

1.  Ông Lê Văn Tùng

2.  Ông Lê Viết Nghị

3.  Ông Bùi Văn Tấn

4.  Ông Phạm Nguyễn Quốc Huy

5. Ông Bùi Hà Lam Giang

Các đồng chí trúng cử với tỉ lệ cao đều trên 90% trong đó có 2 thành viên tái cử nhiệm kỳ mới, hứa hẹn cho nhiệm kỳ 2024-2026 đầy nhiệt huyết thành công.

Hội nghị Viên chức, Người lao động Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai năm 2023 kết thúc thành công tốt đẹp và hứa hẹn một năm học mới, một năm học của thách thức và thành công./ 

Một số hình ảnh tại hội nghị